Kaneka Belgium behaalt “Lean & Green” certificaat voor duurzame logistiek